Mannen die vrouwen haten - Stieg Larsson

This quote a été ajouté par eefjeva
Het was een jaarlijks terugkerende gebeurtenis geworden. De ontvanger van de bloem werd nu tweeëntachtig. Wanneer de bloem was gearriveerd, maakte hij het pakket open en verwijderde hij het cadeaupapier. Daarna pakte hij de telefoon en toetste hij het nummer in van een voormalige commissaris van de recherche, die na zijn pensioen aan het Siljanmeer was gaan wonen.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
2.5 out of 5 based on 6 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
user590498 120.00 97.6%
user590498 117.87 98.1%
user590498 114.48 97.1%
user590498 114.33 97.1%
tupacshakur 102.58 97.3%
tupacshakur 97.99 97.9%
dreetie 92.94 99.5%
tupacshakur 92.85 95.3%

Récemment pour

Nom MPM Précision
typebeast 30.95 90.8%
user297629 35.04 94.8%
user297629 33.67 92.4%
simoneneline 61.01 89.4%
kiko 51.94 91.8%
user54581 32.99 83.6%
user401090 41.68 97.1%
nikkoei 38.43 91.8%