Pavel Zahrádka

This quote a été ajouté par miya
Už jste si někdy všimli, jak špatný vkus má většinové publikum? Mezi svými univerzitními kolegy bych jen obtížně hledal někoho, kdo by se na Babovřesky šel se zálibou podívat do kina. Ale už ho vidělo téměř 300 tisíc lidí. Podobným příkladem je úspěšná hudební produkce Evy a Vaška Ševčíkových či komerčně úspěšné romány Michala Viewegha. Pravděpodobně málokterý čtenář Aluze je pravidelným návštěvníkem koncertů Evy a Vaška.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.3 out of 5 based on 4 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
eventlogging 170.00 100%
user66168 122.26 97.5%
h3nza3 72.59 95.5%
michal 71.53 97.3%
halloweenjack 68.12 96.6%
m1ichal 67.17 94.4%
koochan 58.91 97.7%
user70687 58.37 97.5%
dumby 51.00 91.0%
silhoutteome 49.91 92.2%

Récemment pour

Nom MPM Précision
mattc 30.36 88.7%
mattc 30.14 88.9%
markbrull 34.08 95.7%
markbrull 36.52 99.1%
koochan 54.57 95.7%
m1ichal 55.31 93.0%
m1ichal 50.49 89.5%
m1ichal 61.89 96.2%