Ősember a pénztárcámban - Tóth András

This quote fue agregado por marc3
Mindenki úgy véli, hogy ő maga szuper ember. Ekkor lát valakit, aki jobb, sikeresebb nála. Ilyenkor az agy ellentmondást észlel, amelyet azzal old fel, hogy automatikusan magyarázatokat készít, hogy a másik miért rossz, illetve, hogy a sikere csak látszólagos. Például, hogy a másik örökölte, nyerte a vagyonát. De leginkább, hogy a másik bűnös úton jutott hozzá. Ezzel szemben mi jók és becsületesek vagyunk, ezért vagyunk szegények.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.8 out of 5 based on 9 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
hodor_1234 93.66 98.6%
hodor_1234 92.16 97.7%
hodor_1234 91.36 95.2%
sarimarton 90.66 97.3%
szalaiak 89.93 98.2%
hodor_1234 88.64 95.6%
user87173 86.97 98.0%
sarimarton 85.90 94.2%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
tgt83 44.98 93.5%
tgt83 49.28 96.0%
trojaifanyul 52.46 90.8%
trojaifanyul 55.44 95.6%
hoonicat 84.99 96.7%
miklosabel 66.63 94.8%
miklosabel 61.94 93.1%
miklosabel 61.96 94.3%