Piszkos Fred közbelép - Rejtő Jenő

This quote fue agregado por marc3
Pontosan két év előtt bejárta egy hír a világsajtót, hogy elveszett a Csendes-óceán szigetvilágának nagy kutatója, Gustav Bahr, az Angol Királyi Földrajzi Társaság tagja stb. Utoljára egy kannibál törzs étlapján említették a nevét valami savanykás körettel kapcsolatban, azóta nyoma veszett.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.8 out of 5 based on 8 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
cheatbot03 169.10 100%
cheatbot03 163.09 100%
hoonicat 85.71 98.3%
hodor_1234 82.16 96.4%
hodor_1234 81.83 98.0%
sarimarton 81.81 94.9%
sarimarton 78.94 95.8%
hodor_1234 76.38 96.0%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user90663 38.35 89.4%
paralysis 66.10 94.5%
szkatalin29 74.26 97%
user755232 25.07 88.8%
tgt83 38.78 91.5%
trojaifanyul 56.41 97.7%
trojaifanyul 50.29 94.8%
trojaifanyul 53.35 96.0%