L.O.C.

This quote fue agregado por cbm
Som led i hele det her selverkendelsesforløb, jeg har været igennem, efter jeg lagde alkoholen på hylden, har jeg lært at lægge mine forventninger til andre folk fra mig, fordi man ikke kan - eller skal - have kontrol over andre.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
nanonius 135.76 100%
sabotageexe 103.76 99.1%
astroman 100.35 99.1%
brorjk 93.74 98.7%
cim 90.39 98.7%
minhemil01 88.73 95.4%
simon_mand 86.17 98.7%
user578730 84.23 96.6%
user83106 82.17 95.4%
thecrazydane 77.00 93.9%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
kaspernymand 76.74 99.6%
thecrazydane 71.03 89.8%
thecrazydane 58.85 91.2%
thecrazydane 70.26 93.9%
thecrazydane 66.76 92%
thecrazydane 77.00 93.9%
langelund 54.60 87.8%
langelund 58.07 88.8%