fra Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie - Aage Trommer og Tage Kaarsted

This quote fue agregado por cbm
Den syvende maj hentede en gruppe modstandsfolk således et ægtepar, som man under krigen forgæves havde søgt at likvidere, og skød dem i Rude Skov ved København. Konfronteret med begivenhederne fyrre år efter erklærede en af drabsmændene: "Vi var som gale."

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
sindre 78.44 98.5%
djoike 64.05 92.9%
reboech 63.14 100%
minhemil01 62.26 97.3%
user520715 56.60 95.2%
minhemil01 56.03 89.6%
minhemil01 55.72 94.1%
user520715 52.76 93.1%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
minhemil01 56.03 89.6%
minhemil01 62.26 97.3%
minhemil01 55.72 94.1%
djoike 64.05 92.9%
user497204 32.07 87.8%
user497204 34.09 86.8%
user497204 35.15 93.5%
user497204 32.17 89.9%