Margrethe Vestager (Maj 2017, Eurowoman)

This quote fue agregado por cbm
Jeg er opdraget til, at man må sige, hvad man står for, men at man også skal respektere andres ret til at gøre det samme. Og så må man forsøge at løse den uenighed, man har imellem sig.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 5 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
graben 121.72 98.9%
minhemil01 102.94 98.9%
sabotageexe 98.96 96.4%
simon_mand 97.33 97.9%
cim 96.82 96.9%
astroman 95.64 97.9%
brorjk 94.82 98.4%
user83106 88.82 99.5%
djoike 88.20 97.4%
ronerino 86.79 90.7%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
thecrazydane 69.57 90.7%
thecrazydane 51.30 81.2%
thecrazydane 75.43 93.9%
thecrazydane 79.37 95.4%
thecrazydane 81.09 93.9%
thecrazydane 84.33 98.9%
langelund 58.63 96.9%
langelund 65.14 98.4%