Margrethe Vestager (Maj 2017, Eurowoman)

This quote fue agregado por cbm
Jeg er opdraget til, at man må sige, hvad man står for, men at man også skal respektere andres ret til at gøre det samme. Og så må man forsøge at løse den uenighed, man har imellem sig.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.9 out of 5 based on 5 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
graben 121.72 98.9%
minhemil01 102.94 98.9%
sabotageexe 98.96 96.4%
cim 96.82 96.9%
minhemil01 96.00 97.4%
astroman 95.64 97.9%
brorjk 94.82 98.4%
minhemil01 94.49 94.9%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
hisamhisam 18.79 92.1%
user520715 59.31 92.5%
krasch78 62.67 95.4%
birdsuperuser 45.55 98.9%
lumea2013 62.28 93.9%
user91018 44.09 93.4%
user91018 47.04 93.4%
birdsuperuser 41.12 96.9%