Saturnin - Zdeněk Jirotka

This quote fue agregado por kkklara
Doktor Vlach vždycky říká, že nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života, když přijímají královské dary s přesvědčením, že je to samozřejmé. Probudí-li se ráno zdráv a svěží v čisté posteli s vědomím, že za chvíli dostane teplou snídani, je to pádný důvod k tomu, aby vstal a zazpíval píseň díku, nebo napsal oslavnou báseň na krásu života.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
user66168 130.73 99.2%
oxyd 97.27 96.0%
halloweenjack 76.85 94.5%
m1ichal 75.59 96.9%
h3nza3 73.30 94.5%
anik096 50.86 94.8%
user548717 47.92 92.3%
user78990 47.59 97.4%
user797644 47.51 91.4%
filli01 47.18 90.5%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
mattc 28.33 86.8%
m1ichal 63.46 93.4%
m1ichal 61.06 93.4%
m1ichal 62.19 92.0%
m1ichal 55.52 92.7%
m1ichal 63.02 95.0%
m1ichal 62.73 92.3%
m1ichal 72.31 96.5%