Saturnin - Zdeněk Jirotka

This quote fue agregado por kkklara
Doktor Vlach vždycky říká, že nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života, když přijímají královské dary s přesvědčením, že je to samozřejmé. Probudí-li se ráno zdráv a svěží v čisté posteli s vědomím, že za chvíli dostane teplou snídani, je to pádný důvod k tomu, aby vstal a zazpíval píseň díku nebo napsal oslavnou báseň na krásu života.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
user66168 130.73 99.2%
user66168 128.56 96.0%
user66168 122.59 95.7%
user66168 118.88 99.5%
oxyd 97.27 96.0%
halloweenjack 76.85 94.5%
halloweenjack 76.59 97.2%
h3nza3 73.30 94.5%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
halloweenjack 76.59 97.2%
halloweenjack 76.85 94.5%
vone 12.40 74.7%
halloweenjack 69.44 95.7%
halloweenjack 71.50 95.3%
halloweenjack 59.88 92.0%
locomotion22 28.55 81.2%
locomotion22 33.49 86.4%