Zahradníkův rok - Karel Čapek

This quote fue agregado por kkklara
Člověk by si myslel, že kropení zahrádky je zcela jednoduchá věc, zvláště má-li na to hadici. Záhy se ukáže, že hadice je neobyčejně úskočný a nebezpečný tvor, pokud není zdomestikována; svíjí se, skáče, vymršťuje se, dělá pod sebe spoustu vody a s rozkoší se hrouží do bahna, jež si takto vytvořila; načež se vrhne na člověka, jenž hodlá kropit, a ovine se mu kolem nohou; je nutno na ni šlápnout, a tu se vzepne a otočí se člověku kolem pasu a krku; zatímco s ní postižený zápasí jako s krajtou...

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
user66168 129.22 98.2%
h3nza3 72.01 94.3%
koochan 64.07 96.1%
halloweenjack 62.85 93.8%
m1ichal 54.78 93.3%
egst 53.30 92.8%
anette_sch_ 51.12 93.4%
user78990 48.94 97.5%
user79107 46.79 96.5%
nianeth 45.46 96.3%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
m1ichal 54.78 93.3%
koochan 57.14 96.0%
m1ichal 54.17 92.8%
koochan 64.07 96.1%
egst 53.30 92.8%
qwertzy69 15.79 88.2%
egst 31.05 86.9%
feetman 43.34 94.5%