Pogingen iets van het leven te maken 4 - Hendrik Groen

This quote fue agregado por mitsjka
In plaats van nog harder te lachen, mompelde ik excuses. Ik, Hendrikus Gerardus Groen, ben namelijk altijd correct, innemend, vriendelijk, beleefd en behulpzaam. Niet omdat ik dat ook allemaal ben maar omdat ik niets anders durf te zijn. Zelden zeg ik wat ik zeggen wil. Altijd kies ik voor de veilige weg. Mijn specialiteit: het sparen van zowel de kool als de geit. Mijn ouders hadden een vooruitziende blik toen ze mij Hendrik noemden: veel braver zul je ze niet snel tegen komen.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
wissam 91.80 94.9%
dvorakker 83.36 97.4%
lieven93 82.41 94.9%
kawouter 80.73 98.8%
jpvloeimans 72.68 95.7%
donny008813 68.77 90.6%
hotcola 62.54 95.3%
hotcola 61.85 94.7%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
jpvloeimans 72.68 95.7%
whitegraphite 46.29 86.3%
lindaopinternet 45.98 98.8%
whitegraphite 55.39 89.1%
mursa636 43.08 92.9%
lieven93 82.41 94.9%
turris 25.75 96.8%
gosugoyangi 53.27 94.3%