De helaasheid der dingen 2 - Dimitri Verhulst

This quote fue agregado por mitsjka
Achttien mensen, tegen mekaar geplakt in die caravan. Na tien pilsen, die nog voor geen enkele afscheiding hadden gezorgd, begon het heen en weer geloop tussen de caravan en de boomgaard, om te pissen. Nog 29 glazen bier te gaan, je moest zot zijn om van hier een solonummertje te beginnen tot aan de streep.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.6 out of 5 based on 7 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
ribzors 114.71 96.9%
wissam 111.77 99.4%
dvorakker 92.52 97.2%
dvorakker 92.52 98.7%
basthijssen 91.97 96.6%
wissam 91.95 97.8%
basthijssen 91.92 96.3%
jpvloeimans 91.68 96.6%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user892912 65.61 92.5%
basthijssen 82.43 94.8%
greeneco32 67.82 98.1%
user892912 71.19 94.8%
user892912 64.30 96.6%
basthijssen 88.26 94.8%
user892912 62.79 94.8%
basthijssen 82.29 95.1%