De helaasheid der dingen 2 - Dimitri Verhulst

This quote fue agregado por mitsjka
Achttien mensen, tegen mekaar geplakt in die caravan. Na tien pilsen, die nog voor geen enkele afscheiding hadden gezorgd, begon het heen en weer geloop tussen de caravan en de boomgaard, om te pissen. Nog 29 glazen bier te gaan, je moest zot zijn om van hier een solonummertje te beginnen tot aan de streep.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.5 out of 5 based on 10 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
ribzors 114.71 96.9%
wissam 111.77 99.4%
rukimakino 98.97 93.7%
user316647 94.18 96.3%
dvorakker 92.52 97.2%
dvorakker 92.52 98.7%
basthijssen 91.97 96.6%
wissam 91.95 97.8%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
typing_home 69.56 93.9%
skilzz 51.99 94.5%
skilzz 47.60 93.9%
skilzz 50.95 96.6%
skilzz 47.88 90.9%
crs1997accuracy 60.35 99.4%
skilzz 46.99 89.1%
skilzz 48.68 94.5%