Švejk jde na vojnu - Jaroslav Hašek

This quote fue agregado por serg.ppz
Za tu dobu učinil Švejk náležité přípravy. Předně poslal koupit paní Müllerovou vojenskou čepici a za druhé poslal ji vypůjčit si vozík od cukráře za rohem, na kterém ten kdysi vozil svého chromého, zlého dědečka na čerstvý vzduch. Pak si vzpomněl, že potřebuje berle. Naštěstí cukrář choval též i berle jako rodinnou památku na svého dědečka.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
halloweenjack 72.11 96.3%
michal 67.32 95.5%
m1ichal 62.55 94.3%
user78990 47.83 100%
user797644 43.63 86.3%
egst 37.64 93.0%
vasek 35.49 90.9%
nexu 35.37 95.3%
locomotion22 35.36 90.8%
user502589 34.80 88.3%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
m1ichal 62.55 94.3%
m1ichal 58.97 95.8%
m1ichal 59.50 94.0%
m1ichal 58.74 96.4%
m1ichal 54.01 89.1%
m1ichal 55.44 94.2%
m1ichal 54.57 92.2%
m1ichal 61.82 98%