Life is too short to be a frikandelbroodje. - Luuk Quotes

This quote fue agregado por myself
Life is too short to be a frikandelbroodje. Ik vind dit een mooi voorbeeld van een quote die je een grote zelfboost geeft. Ik bedoel hier namelijk mee te zeggen dat jij de frikandel zelf bent en het bladerdeeg en de saus je dekmantels. Life is too short to be a frikandelbroodje bedoel ik eigenlijk mee te zeggen: Het leven is te kort om jezelf gevangen te houden tussen alle verplichtingen en gevoelens. Ik heb deze quote zelf bedacht toen ik zelf een frikandelbroodje aan het eten was.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 8 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
pisum18 97.02 96.4%
basthijssen 91.64 98.0%
penguino_beano 88.95 94.4%
user788344 88.09 99.2%
jazz_trumpetgirl 85.08 98.2%
typing_home 84.88 97.0%
koochan 83.81 98.0%
ilovepotatoes 79.83 96.2%
mgreen22097 76.20 97.2%
user106522 75.43 95.3%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
zaraki 35.38 97.8%
js88 35.30 96.8%
user674666 56.03 89.1%
user444398 51.15 95.1%
user657994 57.28 93.7%
typeracer_0 54.70 99.2%
typeracer_0 51.70 97.8%
kevienoo69 38.11 93.3%