Life is too short to be a frikandelbroodje. - Luuk Quotes

This quote fue agregado por myself
Life is too short to be a frikandelbroodje. Ik vind dit een mooi voorbeeld van een quote die je een grote zelfboost geeft. Ik bedoel hier namelijk mee te zeggen dat jij de frikandel zelf bent en het bladerdeeg en de saus je dekmantels. Life is too short to be a frikandelbroodje bedoel ik eigenlijk mee te zeggen: Het leven is te kort om jezelf gevangen te houden tussen alle verplichtingen en gevoelens. Ik heb deze quote zelf bedacht toen ik zelf een frikandelbroodje aan het eten was.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 8 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
pisum18 97.02 96.4%
basthijssen 91.64 98.0%
basthijssen 89.58 96.1%
penguino_beano 88.95 94.4%
user788344 88.09 99.2%
basthijssen 86.64 94.4%
pisum18 86.29 97.8%
basthijssen 86.07 96.8%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user206721 59.67 96.1%
mgreen22097 76.20 97.2%
matrixx 56.56 96.5%
lapusia 33.80 97.2%
2025nobody 64.25 94.6%
nettaivey 35.49 87.4%
sameermahmood 74.56 99.0%
sameermahmood 64.67 95.7%