Life is too short to be a frikandelbroodje. - Luuk Quotes

This quote fue agregado por myself
Life is too short to be a frikandelbroodje. Ik vind dit een mooi voorbeeld van een quote die je een grote zelfboost geeft. Ik bedoel hier namelijk mee te zeggen dat jij de frikandel zelf bent en het bladerdeeg en de saus je dekmantels. Life is too short to be a frikandelbroodje bedoel ik eigenlijk mee te zeggen: Het leven is te kort om jezelf gevangen te houden tussen alle verplichtingen en gevoelens. Ik heb deze quote zelf bedacht toen ik zelf een frikandelbroodje aan het eten was.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4.1 out of 5 based on 7 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
pisum18 97.02 96.4%
basthijssen 91.64 98.0%
basthijssen 89.58 96.1%
basthijssen 86.64 94.4%
pisum18 86.29 97.8%
basthijssen 86.07 96.8%
basthijssen 85.72 96.6%
basthijssen 85.38 96.8%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user99499 42.53 92.8%
electrobuzz 45.50 92.1%
user892912 60.12 89.9%
basthijssen 76.95 94.7%
user892912 62.90 95.1%
njits2 71.11 95.1%
snailmail88 68.66 96.3%
user892912 67.32 94.6%