Karen blixen

This quote fue agregado por marc3
Da den gamle mand levede, ønskede vi ham død, men nu, da han er borte, er det tomt, og vi ville gerne have ham tilbage. Det tjener til at lære os, at der for ethvert menneske, som vi møder i livet, dog burde findes en plads i vor egen tankeverden, - som for et træ, som vi planter i vor have, eller et møbel, som vi stiller op i vore stuer. Det er dog vist bedre at bevare dem og søge at gøre brug af dem der, end at kaste dem alle fra os, og ende med at stå i en nøgen have og et tomt hus.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.5 out of 5 based on 6 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
nanonius 122.47 99.6%
nanonius 119.88 96.8%
frk_nuttersen 103.48 98.8%
frk_nuttersen 101.85 99.0%
frk_nuttersen 97.20 98.4%
prodino 94.94 99.4%
cim 89.22 98.2%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user965827 49.44 96.3%
jluisvaca 11.29 93.3%
user861128 20.49 79.6%
toyota_nice 39.38 95.0%
lisesoee 28.69 93.7%
user91018 49.43 95.0%
user91018 50.99 94.2%
krasch78 68.36 97.4%