İçeriden Kıyıdan Konuşmalar - Ece Temelkuran

This quote fue agregado por ayse35
Galiba en çok hüzünlü kadınlara ya da kadınların hüzünlü anlarına baktım. Sakin bir su gibi aktıkları ya da durdukları o anlar... Erkeklerin asla göremeyecekleri, ne yapılır bilemeyecekleri o anlar büyüledi beni. O anları yazmak, bilinmeyen bir gezegenden haber vermek gibi. Galiba hep öyle olacak. Kadınlık ve kadınlar çok uzun bir hikaye nasılsa. Onlar yazılsa bile hep hiç bitmeyecek.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
raptusmentis 82.39 99.2%
shiningfinger 68.40 90.7%
kafulu 65.52 97.2%
maets 64.47 90.6%
cnr586 63.28 90.3%
barisbalataci 60.98 98.2%
303 57.41 96.0%
ayse35 54.81 96.3%
danzio 53.62 92.6%
user311817 47.46 90.8%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
raptusmentis 63.10 97.5%
raptusmentis 56.83 96.0%
raptusmentis 61.91 96.8%
raptusmentis 63.95 99.7%
raptusmentis 56.81 93.5%
raptusmentis 54.08 98.0%
raptusmentis 47.90 97.5%
raptusmentis 40.44 98.0%