Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu

This quote fue agregado por ayse35
Güzellik bazen çok bencilleştiriyor insanları. Bazen de başkalarını daha kolay küçümseyebiliyor güzel insanlar. Ve bu büyük avantaj böylece bir dezavantaja dönüşebiliyor ve mutluluğu, adam yerine koymadıkları çirkinler kadar bile tadamıyorlar.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
raptusmentis 89.05 100%
maets 63.45 89.7%
rtx3090ti 56.83 96.8%
ayse35 51.54 96.4%
profiterolll 48.73 94.9%
user311817 45.86 91.0%
danzio 44.83 92.7%
user86112 34.28 91.7%
user98464 31.08 92.7%
kazu1234 29.72 98.8%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
raptusmentis 62.13 98.0%
raptusmentis 60.07 96.8%
raptusmentis 59.07 98.4%
raptusmentis 54.27 98.0%
raptusmentis 53.53 94.9%
raptusmentis 50.58 97.2%
raptusmentis 54.40 96.8%
raptusmentis 44.21 94.2%