Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu

This quote fue agregado por ayse35
Sevgi ve aşk kadının olmazsa olmazıdır. Sadece cinsellik kadın ruhunu doyurmaya yetmez. Sevgi ve ilgi görmeyen kadın giderek mahzunlaşır, gerginleşir ve bambaşka bir kişilik kazanır. Zamanla kadınlığını kaybeder. Cinsiyetsiz, her şeye negatif bakan, omzunda kara kuru kuşlarla dolaşan bir varlığa döner.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
raptusmentis 84.92 99.3%
maets 73.07 89.1%
daddy_han 67.20 91.8%
ayse35 53.75 96.8%
thwisse 43.60 92.4%
mauroicardi 34.81 88.1%
user103758 27.42 96.8%
kazu1234 25.67 94.7%
user237478 21.44 81.0%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
raptusmentis 60.55 97.4%
raptusmentis 59.45 98.7%
raptusmentis 55.75 94.7%
raptusmentis 48.40 95.3%
raptusmentis 55.56 97.4%
raptusmentis 51.72 97.7%
raptusmentis 48.53 98.4%
raptusmentis 47.60 97.7%