Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu

This quote fue agregado por ayse35
Aslında hepimizin içinde bir aslan yatar, yani hep olmak istediğimiz ama bir türlü olamadığımız idealist insandır o. Ona benzemediğimiz sürece hor görür, aşağılarız kendimizi. Bu bizi sürekli ısıran, dürtükleyen, huzursuz eden huysuz aslan sadece aşık olduğumuz zaman bir süreliğine bizimle uğraşmaktan vazgeçer. Çünkü aşk o kadar büyüktür ki aslanın yattığı yeri bile alır elinden ama o da genelde vefasızdır, çabuk tüketir kendini.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
raptusmentis 82.65 99.5%
maets 64.54 91.4%
cnr586 62.00 91.7%
ayse35 51.86 97.7%
thwisse 44.03 91.2%
user311817 41.02 91.2%
kazu1234 22.38 91.7%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
raptusmentis 56.79 98.0%
raptusmentis 62.18 98.2%
raptusmentis 57.81 99.1%
raptusmentis 58.58 98.4%
raptusmentis 51.32 97.1%
raptusmentis 49.77 99.3%
raptusmentis 49.93 98.2%
raptusmentis 47.31 98.4%