Olağanüstü Bir Gece - Stefan Zweig

This quote fue agregado por ayse35
Yıllar sonra ilk kez yeniden gerçek anlamda yaşadığımı, duygularımın felçleşmiş, ama henüz ölmemiş olduklarını, tutkunun o sıcak kaynağının her şeye rağmen kayıtsızlığımın pas tutmuş yüzeyinin altında bir yerlerde gizlice akmayı sürdürmüş olduğunu hissettim.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
maets 85.31 93.8%
raptusmentis 79.50 98.9%
omerbustun 74.70 86.3%
cnr586 71.76 91.5%
ayse35 52.89 98.1%
thwisse 45.83 93.5%
ucanboz 39.52 99.6%
kazu1234 28.15 98.5%
mauroicardi 26.74 76.5%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
omerbustun 74.70 86.3%
raptusmentis 41.85 92.1%
raptusmentis 75.39 97.4%
raptusmentis 76.86 95.9%
mauroicardi 26.74 76.5%
mauroicardi 22.83 78.4%
raptusmentis 70.48 98.9%
raptusmentis 77.55 99.2%