De naakte friet - Irene de Vette

This quote fue agregado por stuiter
Laten we eerst de friet zelf, zonder saus of tralala, onder de loep nemen. In De Lage Landen houden we van lekker dikke frieten die twee keer zijn gefrituurd. Knapperig van buiten, zacht van binnen. Fransen, verfijnd als ze zijn, houden van slank: hun 'allumettes' worden slechts eenmaal kort gebakken. Engelsen zweren bij slappe friet, er is niets knapperigs aan hun in de pan gebakken soggy 'chips'. Spanjaarden eten hun 'patatas bravas', gefrituurde aardappelbonken, liefst met een spicy saus.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
pisum18 77.03 98.4%
basthijssen 76.31 95.8%
basthijssen 74.76 96.7%
basthijssen 74.06 94.8%
basthijssen 71.99 93.4%
basthijssen 71.28 96.5%
basthijssen 71.22 94.8%
basthijssen 70.59 95.8%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
2025nobody 60.05 95.0%
sameermahmood 55.66 92.9%
user533001 55.31 95.9%
user533001 58.69 98.6%
user444398 49.36 96.5%
mxarin 57.63 91.0%
mxarin 53.23 90.9%
user444398 45.57 95.0%