De aardappel - Irene de Vette

This quote fue agregado por stuiter
Een goed frietje begint met een goede aardappel. 'Melige' aardappelen hebben een hoog zetmeelgehalte waardoor ze minder doordringbaar zijn voor olie. De friet wordt er krokanter van. Toch krijg je met kruimige aardappelen frieten die een wat korrelige, soms zelfs bitter smakende binnenkant hebben. Kies daarom lekkere grote bonken die het midden houden tussen kruimig en vastkokend.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
basthijssen 87.06 96.2%
basthijssen 86.82 97.0%
dvorakker 86.52 96.2%
basthijssen 86.50 99.2%
basthijssen 85.94 95.5%
dvorakker 85.32 97.2%
basthijssen 83.18 96%
basthijssen 82.32 93.2%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user892912 69.44 91.9%
user391790 69.35 94.6%
user391790 68.31 94.1%
user892912 69.13 94.3%
user892912 60.51 94.8%
user892912 54.89 97.5%
basthijssen 82.32 93.2%
user892912 61.92 93.0%