Noord-Afrikaans kookboek - Hilaire Walden

This quote fue agregado por stuiter
Harissa, soms ook arissa genoemd, is een hete pasta op basis van rode pepers. Het mengsel wordt in de eerste plaats met Tunesië geassocieerd, maar wordt ook in Algerije en Marokko gebruikt. Het wordt als een soort saus op tafel gezet (in een klein schaaltje met een klein lepeltje), maar wordt ook toegevoegd aan vlees- en groentegerechten, vissoepen met saffraan, stoofpotten, paprika's en tomaten.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
basthijssen 80.72 95.7%
basthijssen 77.26 96.6%
basthijssen 76.72 98.0%
basthijssen 76.40 96.8%
basthijssen 74.40 96.4%
pisum18 74.03 95.7%
basthijssen 73.88 92.4%
basthijssen 73.66 95.7%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user99113 20.12 93.9%
user892912 51.03 93.4%
basthijssen 80.72 95.7%
user892912 62.14 95.7%
basthijssen 72.05 96.1%
violet1991 32.71 96.4%
thefiretower18 58.05 97.1%
coolio123 41.30 96.4%