A kis herceg - Antoine de Saint-Exupéry

This quote fue agregado por novbalu
Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a többi száz- meg százezer. És szükségem sincs rád. Ahogyan neked sincs énrám. Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint a többi száz- meg százezer. De ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon. És én is egyetlen leszek a te számodra...

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
extracher99 73.64 98.9%
koochan 64.12 94.9%
user627574 54.19 95.9%
rage41 52.07 91.3%
user627574 50.42 93.4%
user627574 50.04 93.7%
novbalu 49.39 94.7%
novbalu 41.70 96.0%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
koochan 64.12 94.9%
user627574 50.42 93.4%
user627574 50.04 93.7%
extracher99 73.64 98.9%
user627574 54.19 95.9%
rage41 52.07 91.3%
novbalu 49.39 94.7%
novbalu 41.70 96.0%