Multi-interpretabel - Hans Teeuwen

This quote fue agregado por vickonl
Een mening kan beledigend zijn, als ik mijn mening geef, dan kan dat voor iemand anders beledigend zijn, bovendien is belediging voor sommige mensen gewoon een waarheid die ze liever niet willen horen. En dat zou dan kunnen betekenen van oh dan mogen we daar niet over praten want dat is beledigend. Dat is heel erg multi-interpretabel.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.7 out of 5 based on 27 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


hhanz 5 años, 7 meses atrás
Ik weet niet of dit grammaticaal juist is, wat ik wel weet is dat de originele quote grammaticaal gezien niet helemaal klopt.

Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
user590498 124.25 97.4%
shiela 117.92 100%
tupacshakur 117.05 99.1%
toet 109.39 99.7%
wissam 107.94 98.5%
baksteent 107.57 100%
timvdwiel 106.42 98.2%
lmeijvogel 99.27 99.4%
tvdb90 98.61 98.8%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
cateye-dutch 77.04 96.3%
cateye-dutch 73.30 98.2%
cateye-dutch 70.99 98.2%
samdj.541 51.54 96.8%
user444398 57.93 94.9%
user444398 56.28 96%
eggsaxis 67.60 95.2%
user990044 61.43 100%