Multi-interpretabel - Hans Teeuwen

This quote fue agregado por vickonl
Een mening kan beledigend zijn, als ik mijn mening geef, dan kan dat voor iemand anders beledigend zijn, bovendien is belediging voor sommige mensen gewoon een waarheid die ze liever niet willen horen. En dat zou dan kunnen betekenen van oh dan mogen we daar niet over praten want dat is beledigend. Dat is heel erg multi-interpretabel.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4.1 out of 5 based on 25 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


hhanz 3 años atrás
Ik weet niet of dit grammaticaal juist is, wat ik wel weet is dat de originele quote grammaticaal gezien niet helemaal klopt.

Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
user590498 124.25 97.4%
shiela 117.92 100%
tupacshakur 117.05 99.1%
tupacshakur 116.19 98.8%
user590498 114.61 96.3%
tupacshakur 110.85 96%
toet 109.39 99.7%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user60133 24.80 84.4%
basthijssen 75.02 92.6%
user62907 70.33 93.9%
basthijssen 78.67 93.9%
basthijssen 85.21 96.3%
basthijssen 82.45 93.9%
basthijssen 78.40 93.3%
maeo 59.41 87.1%