Je bent een kind van God. - Nelson Mandela

This quote fue agregado por gregorydejong
Je bent een kind van God. Als jij je gedeisd houdt bewijs je de wereld daarmee geen dienst. Het is niet nodig om jezelf zo klein te maken, dat andere mensen nooit onrustig zullen worden in jouw buurt. We zijn allemaal voorbestemd om te schitteren. We zijn geboren om de heerlijkheid van God die binnen in ons is, naar buiten te brengen. Die bevindt zich niet in slechts enkelen van ons; die is aanwezig in iedereen.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.1 out of 5 based on 18 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
user590498 135.45 100%
bamiboy 115.81 98.8%
benbeern 105.60 91.1%
jessori 103.44 99.0%
ferryfast 99.54 97.4%
dvorakker 95.24 96.7%
tupacshakur 94.58 95.4%
poekie 92.44 98.8%
xenolicious 91.79 98.6%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user892912 84.98 95.8%
user444398 51.58 92.6%
user537575 55.24 95.4%
mattc 39.07 92.2%
bellamy_is_gang 50.37 96.7%
user106522 31.23 89.3%
user990044 64.81 98.6%
tov3n 43.95 89.5%