Přátelství - Ewald Kleist

This quote fue agregado por lukki007
Kdo v přítomnosti přátel pečlivě zvažuje každé slovo, bývá jen zřídka opravdovým přítelem a jen zřídka je schopen přátelství. Je třeba být dostatečně velkorysí, abychom mohli být před přáteli takoví, jací jsme. Pokud je ztratíme kvůli své nedokonalosti, je to užitečná ztráta, protože to nikdy opravdoví přátelé nebyli.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
user66168 121.56 97.3%
klusik 78.23 99.1%
dandywine1 77.28 96.1%
m1ichal 74.41 98.8%
halloweenjack 71.19 94.4%
h3nza3 68.41 90.4%
linuxtardis 67.66 97.9%
liazien 66.73 93.1%
tsukasa 66.55 96.4%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
t0p1 52.34 97.9%
koochan 64.62 94.7%
koochan 64.97 94.7%
m1ichal 68.81 98.2%
m1ichal 66.32 97.3%
m1ichal 73.44 94.4%
m1ichal 65.34 95.2%
m1ichal 70.40 95.8%