Ondřej Šteffl

This quote fue agregado por miya
Vzdělávání nikdy nebyla jen škola. Ale škola bývala tím hlavním nebo se jí alespoň dařilo nás přesvědčit, že nejvíc se toho učíme ve škole. To se ale už dlouho mění a stále víc a rychleji. Děti stráví u televize a u internetu v průměru víc času než ve škole. Šedesát procent žáků současných škol bude pracovat v povoláních, která dnes ještě neexistují. I dospělí si stále častěji uvědomují, že většinu toho, co skutečně potřebují a používají, se nenaučili ve škole.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 6 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
user66168 130.11 98.1%
michal 91.71 98.5%
mrannix99 89.92 96.5%
klusik 83.99 98.9%
halloweenjack 78.00 97.9%
pajiinka 76.47 98.9%
dandywine1 75.46 96.7%
dagmar87 74.82 99.1%
h3nza3 74.28 93.6%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
m1ichal 67.64 96.3%
m1ichal 65.74 94.1%
m1ichal 64.48 94.7%
m1ichal 64.91 94.2%
m1ichal 71.38 96.3%
m1ichal 67.21 92.1%
m1ichal 61.39 93.2%
m1ichal 63.63 94.0%