Výchova v době blahobytu

This quote fue agregado por miya
Škola, jak ji známe, už se do moderního světa nehodí. Je bytostně srostlá s hodnotami, jako je respekt k formálním autoritám, kázeň a plnění povinností. Ty ale z blahobytných společností každým rokem víc a víc mizí. Lidé jsou stále bezstarostnější, méně ochotní konat pod vnějším tlakem nebo přizpůsobit se celku. Má se ale škola za každou cenu pokusit následovat překotný společenský vývoj, nebo jít proti proudu?

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.5 out of 5 based on 6 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
user66168 143.29 99.8%
halloweenjack 78.63 98.1%
michal 77.01 98.3%
dandywine1 74.05 95.6%
h3nza3 72.38 95.6%
user70687 72.16 99.0%
liazien 71.83 96.7%
m1ichal 70.72 96.5%
v1ceversa 68.97 95.8%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
markbrull 37.75 94.7%
m1ichal 65.82 94.5%
m1ichal 60.57 92.8%
lajosbacs 50.01 93.7%
m1ichal 62.23 94.3%
m1ichal 64.18 95.4%
m1ichal 60.35 93.5%
m1ichal 70.72 96.5%