Výchova v době blahobytu

This quote fue agregado por miya
Škola, jak ji známe, už se do moderního světa nehodí. Je bytostně srostlá s hodnotami, jako je respekt k formálním autoritám, kázeň a plnění povinností. Ty ale z blahobytných společností každým rokem víc a víc mizí. Lidé jsou stále bezstarostnější, méně ochotní konat pod vnějším tlakem nebo přizpůsobit se celku. Má se ale škola za každou cenu pokusit následovat překotný společenský vývoj, nebo jít proti proudu?

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
user66168 143.29 99.8%
user66168 125.26 98.1%
michal 77.01 98.3%
michal 76.55 96.7%
dandywine1 74.05 95.6%
dandywine1 72.38 96.7%
h3nza3 72.38 95.6%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user78990 45.87 92.2%
user78990 41.43 91.8%
anette_sch_ 37.11 89.3%
user78990 38.43 93.9%
eventlogging 170.00 100%
michal 77.01 98.3%
michal 76.55 96.7%
user66168 143.29 99.8%