Pavel Zahrádka

This quote fue agregado por miya
Už jste si někdy všimli, jak špatný vkus má většinové publikum? Mezi svými univerzitními kolegy bych jen obtížně hledal někoho, kdo by se na Babovřesky šel se zálibou podívat do kina. Ale už ho vidělo téměř 300 tisíc lidí. Podobným příkladem je úspěšná hudební produkce Evy a Vaška Ševčíkových či komerčně úspěšné romány Michala Viewegha. Pravděpodobně málokterý čtenář Aluze je pravidelným návštěvníkem koncertů Evy a Vaška.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.3 out of 5 based on 4 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
user66168 122.26 97.5%
h3nza3 72.59 95.5%
michal 71.53 97.3%
halloweenjack 68.12 96.6%
m1ichal 67.17 94.4%
koochan 58.91 97.7%
user70687 58.37 97.5%
dumby 51.00 91.0%
silhoutteome 49.91 92.2%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
mattc 30.36 88.7%
mattc 30.14 88.9%
markbrull 34.08 95.7%
markbrull 36.52 99.1%
koochan 54.57 95.7%
m1ichal 55.31 93.0%
m1ichal 50.49 89.5%
m1ichal 61.89 96.2%