Malý princ - Antoine de Saint-Exupéry

This quote fue agregado por user50410
Dospělý si potrpí na číslice. Když jim vypravujete o novém příteli, nikdy se vás nezeptají na věci podstatné. Nikdy vám neřeknou: "Jaký má hlas? Které jsou jeho oblíbené hry?" Místo toho se zeptají: "Jak je starý? Kolik má bratrů? Kolik váží? Kolik vydělává jeho otec?" Teprve potom myslí, že ho znají.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
2.5 out of 5 based on 4 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
user66168 117.96 98.7%
v1ceversa 73.35 98.7%
h3nza3 69.30 95.3%
mrannix99 69.05 89.6%
user70139 66.59 96.4%
halloweenjack 65.39 93.5%
inspekthor 59.55 97.4%
liazien 56.08 89.9%
koutypin 55.80 99.0%
user70687 52.73 98.4%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
gowsty 32.74 92.6%
gowsty 33.53 93.5%
liazien 56.08 89.9%
user276637 19.66 95.9%
user276637 16.52 87.8%
halloweenjack 65.39 93.5%
halloweenjack 57.80 93.5%
locomotion22 30.77 85.8%