John Lenon

This quote fue agregado por locky
Netrhejte motýlům křídla, vždyť oni pak pláčou. Nešlapte po kytkách, vždyť kytky tak krásně voní. Nezabíjejte lásku, vždyť láska je křehká jako ty kytky, a hlavně nezabíjejte lidi, vždyť lidi se milují.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
user66168 121.16 99.0%
halloweenjack 74.93 96.2%
michal 73.13 97.6%
dandywine1 67.35 92.2%
nejento 63.71 89.4%
koochan 57.76 97.6%
koutypin 54.51 94.8%
user78990 52.87 98.5%
honzuvtata 52.64 96.2%
user79107 51.86 96.7%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
gowsty 33.95 92.2%
gowsty 37.07 94.4%
gowsty 39.46 97.6%
gowsty 39.06 96.7%
anik096 43.80 95.3%
anik096 20.59 60.4%
user79107 0.00 13.5%
koochan 55.30 94.0%