Paulo Coelho

This quote fue agregado por locky
Co záleží na strachu z odmítnutí, na odkládání nějakého činu na jindy, když nejdůležitější ze všeho je žít naplno a s radostí? Teď jsem zavřený v rakvi a je příliš pozdě vrátit se zpátky a prokazovat odvahu, kterou jsem neměl.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
user66168 131.59 96.6%
mrannix99 89.07 94.2%
michal 83.93 95.4%
h3nza3 79.48 96.2%
halloweenjack 77.22 97.4%
m1ichal 72.19 97.4%
koochan 70.28 95.0%
liazien 64.97 96.2%
user79107 64.14 99.1%
user22591 61.15 93.0%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
koochan 70.28 95.0%
koochan 70.13 98.7%
koochan 67.37 97.0%
koochan 62.62 93.4%
koochan 59.63 96.6%
m1ichal 70.54 94.6%
m1ichal 64.69 93.4%
m1ichal 69.91 97.0%