Úton - Jack Kerouac

This quote a été ajouté par konradg
Lökött, szemüveges toprongy volt, kóbor eszű, valahonnan az árokból kikotort mocskos, papírfedelű könyvet böngészett. Beszállt a kocsiba, és olvasott tovább. Ahol nem volt retkes, ótvaros volt. Elmondta, hogy Hyman Solomonnak hívják, gyalogszerrel járja az országot, és zsidók ajtaján kopog be, vagy ha nem nyitják, megrugdalja, mondván: "Zsidó vagyok, enni akarok, adjatok pénzt."

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
2.8 out of 5 based on 5 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
koochan 59.69 96.0%
riccy637 45.29 92.9%
konradg 43.39 97.2%
user627574 42.39 93.9%
user627574 42.07 94.8%
szekelydavidkaa 41.53 90.9%
user627574 41.44 93.4%
user627574 41.09 96.0%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user627574 41.44 93.4%
user627574 42.39 93.9%
user77108 19.17 94.1%
user627574 41.09 96.0%
user627574 42.07 94.8%
user627574 37.61 89.4%
user627574 37.02 92.0%
user627574 40.29 94.8%