Anaïs Nin

This quote a été ajouté par justin0
Kärleken dör aldrig en naturlig död. Den dör därför att vi inte vet hur vi ska föra nytt vatten till dess källa, den dör av blindhet och misstag och svek. Den dör av sjukdomar och sår, den dör av trötthet. Den blir sjuk, anlupen, men den dör aldrig en naturlig död. Alla skulle kunna anklagas för mordet på sin egen kärlek.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 3 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 113.67 99.7%
eriknaslund 107.51 98.2%
spoomer 106.76 96.1%
frankfrallannilsson 102.53 96.4%
fakker 97.18 96.2%
trls 95.37 95%
centilong 87.58 99.1%
fralex 82.94 96.4%
schmetfad 81.94 96.1%
stajlarn 79.66 96.7%

Récemment pour

Nom MPM Précision
jakobbq1 74.84 94.8%
user89472 56.86 98.5%
mafuso 99.72 95.6%
json 27.12 94.2%
mafuso 104.33 98.5%
ehmusik 62.02 93.4%
ehmusik 67.84 100%
missery76 28.37 97.0%