Anaïs Nin

This quote a été ajouté par justin0
Kärleken dör aldrig en naturlig död. Den dör därför att vi inte vet hur vi ska föra nytt vatten till dess källa, den dör av blindhet och misstag och svek. Den dör av sjukdomar och sår, den dör av trötthet. Den blir sjuk, anlupen, men den dör aldrig en naturlig död. Alla skulle kunna anklagas för mordet på sin egen kärlek.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 111.70 98.8%
mafuso 108.27 99.1%
eriknaslund 107.51 98.2%
spoomer 106.76 96.1%
mafuso 105.90 98.5%
spoomer 105.74 97.3%
mafuso 103.91 98.5%
eriknaslund 103.88 97.6%

Récemment pour

Nom MPM Précision
mafuso 103.91 98.5%
hans_the_orange 43.64 88.0%
hans_the_orange 31.71 86.9%
mafuso 102.00 96.4%
mafuso 98.38 97.0%
mafuso 105.90 98.5%
s_time 47.74 95.3%
yomakru 72.32 94.7%