Suuri illusioni - Mika Waltari

This quote a été ajouté par late
Siinä istuessani tunsin, kuinka itse asiassa tietoisuus, tajunta, ajatukset ovat vain äärimmäisen vähäinen osa todellisesta "minästä." Kuinka koko olemukseni oli oikeastaan kuin pimeä kaupunki, jonka yhtä ainoata toria valaisi valonheittäjän sädekimppu. Mutta kaikki muu oli tuntematonta ja hämärää.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.4 out of 5 based on 5 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
graben 96.86 99.3%
user643934 91.68 97.1%
smotanu 88.98 98.0%
late 82.13 98.7%
nopeaz 77.49 98.7%
gringohombre 73.01 94.3%
aamuelina 72.95 94.0%
user583019 70.88 90.9%
rasmoose 70.74 95.8%
nannavalo 69.14 100%

Récemment pour

Nom MPM Précision
koirankoppikaakeli 44.16 89.3%
user103352 64.27 99.7%
user103352 58.34 96.5%
samanakin 58.51 95.5%
samanakin 58.51 92.9%
samanakin 58.48 93.1%
samanakin 56.38 97.1%
samanakin 53.62 94.9%