Pippi Långstrump - Astrid Lindgren

This quote a été ajouté par mafuso
Hennes hår hade samma färg som en morot och var flätat i två hårda flätor som stod rätt ut. Hennes näsa hade samma fason som en mycket liten potatis, och den var alldeles prickig av fräknar. Under näsan satt en verkligen mycket bred mun med friska, vita tänder. Hennes klänning var rätt egendomlig. Pippi hade själv sytt den. Det var meningen, att den skulle bli blå, men det blå tyget räckte inte, så Pippi fick lov att sy dit lite röda tygbitar här och där.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 2 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 112.37 98.1%
frankfrallannilsson 105.97 96.8%
exiphi 91.44 93.7%
glykolysen 81.88 95.6%
martin3099 81.43 94.8%
eindor 80.17 93.2%
romek 73.73 95.2%
muckz 72.18 97.7%
denondeelvispen 71.61 89.1%
fralex 70.03 96.4%

Récemment pour

Nom MPM Précision
martin3099 81.43 94.8%
ehmusik 69.11 95.2%
mafuso 112.37 98.1%
alienthea 55.72 95.4%
mafuso 104.35 98.3%
mafuso 105.28 98.1%
mafuso 109.29 96.8%
mafuso 104.52 98.1%