Vi på Saltkråkan - Astrid Lindgren

This quote a été ajouté par mafuso
Gå ner till Strandvägskajen i Stockholm en sommarmorgon och se om där ligger en liten vit skärgårdsbåt med namnet Saltkråkan I. Om det gör det, så är det den rätta båten och man har bara att gå ombord. Prick klockan tio kommer hon att klämta till avgång och backa från kajen, för nu ska hon ut på sin vanliga färd, den som slutar vid öarna ytterst i havsbandet.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 2 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 110.79 100%
frankfrallannilsson 106.95 100%
exiphi 92.61 96.5%
seca501 87.83 94.0%
glykolysen 81.65 94.3%
muckz 78.89 97.3%
romek 77.57 97.6%
user803446 76.74 95.8%
user94727 70.37 92.9%
onos 67.78 98.1%

Récemment pour

Nom MPM Précision
jakobbq1 66.66 90.5%
seca501 87.83 94.0%
jackmeofandthrowmeintheriver 59.72 93.8%
ehmusik 67.48 96.0%
mafuso 94.10 96.3%
elnino_ 52.86 94.8%
missery76 25.01 94.5%
missery76 26.57 95.5%