Brott och straff - Fjodor Dostojevskij

This quote a été ajouté par mafuso
Han hade isolerat sig fullkomligt från alla som en sköldpadda i sitt skal, och till och med åsynen av pigan, som hade till uppgift att sköta om honom och som då och då kom in i hans rum, utlöste krampaktig ilska hos honom. Sådant är vanligt hos en viss typ av monomana människor, som är alltför starkt fixerade vid något.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 3 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 108.81 98.8%
frankfrallannilsson 106.32 98.5%
ri_ga 86.34 95.8%
user325035 77.74 96.1%
romek 76.31 98.5%
jakobbq1 71.28 94.2%
dwin 70.90 94.2%
user803446 70.25 94.2%
yomakru 63.44 93.6%
onos 60.86 93.9%

Récemment pour

Nom MPM Précision
jakobbq1 71.28 94.2%
jakobbq1 66.54 88.7%
mafuso 100.01 97.6%
json 29.71 95.3%
frankfrallannilsson 97.13 95.8%
json 27.98 91.5%
user645006 41.95 91.7%
johnnordstrand 47.72 97.0%