Brott och straff - Fjodor Dostojevskij

This quote a été ajouté par mafuso
Men så snart han kom in i rummet så insåg vi allihop att den mannen inte är av vår sort. Inte därför att han hade varit hos frisörn och ondulerat håret och inte därför att han var så angelägen att visa sig på styva linan utan därför att han är en snokare och schackrare och jude och pajas, det märks.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 4 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 112.38 98.1%
frankfrallannilsson 104.35 97.7%
seca501 103.70 95.0%
glykolysen 99.54 98.7%
user803446 83.00 95.2%
romek 80.06 99.0%
muckz 78.51 98.4%
dwin 77.16 96.2%
onos 72.19 97.1%
ehmusik 68.35 92.1%

Récemment pour

Nom MPM Précision
seca501 103.70 95.0%
ehmusik 68.35 92.1%
elnino_ 52.90 94.9%
missery76 33.54 99.7%
mafuso 112.38 98.1%
mafuso 111.28 99.3%
mafuso 106.51 98.4%
johnnordstrand 33.68 93.8%