Brott och straff - Fjodor Dostojevskij

This quote a été ajouté par mafuso
Jag har bara kommit för att definitivt bli på det klara med om det är sant att du är sinnessjuk. Somliga (några) har den övertygelsen, förstår du, att du kanske är sinnessjuk eller någonting åt det hållet. Jag skall bekänna att jag själv var ganska böjd att stödja den åsikten dels på grund av det idiotiska och ganska knölaktiga sätt som du (helt obegripligt) beter dig på och dels på grund av ditt beteende nyligen mot din mamma och din syster.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 3 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 109.22 98.5%
frankfrallannilsson 106.71 97.6%
seca501 82.25 94.5%
dwin 78.91 98.2%
romek 78.79 96.7%
schmetfad 76.89 98.9%
glykolysen 75.74 92.0%
jakobbq1 74.57 93.5%
muckz 74.50 97.4%
user94727 74.49 93.3%

Récemment pour

Nom MPM Précision
jakobbq1 74.57 93.5%
jakobbq1 64.52 89.6%
jakobbq1 68.77 91.6%
seca501 82.25 94.5%
jackmeofandthrowmeintheriver 62.39 93.5%
mafuso 99.72 98.0%
hedlung 24.78 80.7%
missery76 28.81 97.4%