Jutun loppu - Graham Greene

This quote a été ajouté par user636215
Panin sanomalehden levälleen pöydälle ja luin samaa sivua yhä uudelleen, koska en halunnut katsoa ovelle päin. Ihmisiä tuli sisään kaiken aikaa, enkä minä halunnut olla niitä, jotka liikuttelemalla päätään ylös ja alas paljastavat typerän odottelunsa. Mitä odottamista on meillä kaikilla, kun päästämme itsemme niin täyteen pettymystä? Iltalehdessä oli tavallinen murha ja parlamentin torailua makeisten säännöstelystä, ja hän oli nyt viisi minuuttia myöhässä.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
nopeaz 82.04 95.1%
user583019 76.95 95.4%
keychronk6 67.64 95.6%
cahdexan 64.12 94.5%
user636215 63.71 96.8%
aamuelina 58.60 90.2%
user884875 54.81 92.8%
hoeth 52.20 92.4%
samanakin 50.40 93.7%
user98579 41.51 88.2%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user636215 63.71 96.8%
user884875 54.81 92.8%
samanakin 50.40 93.7%
nopeaz 78.43 94.7%
nopeaz 82.04 95.1%
cahdexan 64.12 94.5%
cahdexan 61.20 96.2%
nopeaz 78.80 93.8%