Hobitti eli sinne ja takaisin - J.R.R. Tolkien

This quote a été ajouté par user636215
Hän jatkoi kulkemistaan kunnes tuli suurille oville salin toisessa päässä, vastassa tuntui tuulenhenkäys joka virkisti mutta oli vähällä sammuttaa hänen soihtunsa. Hän kurkisti arasti oviaukosta ja näki vilaukselta suuria käytäviä ja ylös hämärään johtavien leveiden portaiden alapään. Mutta Smaugista ei edelleenkään näkynyt eikä kuulunut mitään.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
nopeaz 80.85 96.1%
keychronk6 66.88 94.0%
wiljom 66.88 98.6%
aamuelina 65.28 93.5%
user583019 65.06 91.8%
samanakin 62.42 98.3%
user636215 62.09 97.7%
laboristo 59.05 93.8%
user103352 58.47 96.9%
hoeth 56.48 92.8%

Récemment pour

Nom MPM Précision
xaxo3002 46.30 82.9%
user636215 61.93 98.0%
user103352 58.47 96.9%
samanakin 54.98 92.5%
wiljom 66.88 98.6%
samanakin 62.42 98.3%
nopeaz 80.85 96.1%
user636215 52.89 97.7%