Maamies ja Lohikäärme - J.R.R. Tolkien

This quote a été ajouté par user636215
Nyt Giles oli kunniansa kukkuloilla. Ja hänen koiransa myös. Garmilta jäivät luvatut pieksäjäiset saamatta. Giles oli ymmärryksensä mukaan oikeudenmukainen mies, ja mielessään hän myönsi melkoisen osan kunniasta Garmille, vaikkei hän koskaan tullut ajatelleeksikaan sanoa sitä julki.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
cahdexan 61.27 93.4%
gringohombre 60.95 89.6%
user103352 60.59 97.6%
laboristo 59.98 92.8%
user636215 59.67 97.9%
user103352 58.43 96.9%
user884875 54.65 94.4%
user636215 54.58 95.3%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user103352 58.43 96.9%
user103352 60.59 97.6%
user884875 54.65 94.4%
gringohombre 60.95 89.6%
user332882 51.65 93.7%
user636215 52.16 98.3%
erja2022 44.01 96.3%
cahdexan 61.27 93.4%