Ajan ja avaruuden kartat: Hans Pfaalin verraton seikkailu - Edgar Allan Poe

This quote a été ajouté par user636215
Viimeisimpien Rotterdamista kiirineitten huhujen mukaan kaupunki oli ilmeisestikin kiihkeän filosofisen huuman vallassa. Itse asiassa tämä ilmiö syntyi niin täysin odottamatta - niin täysin omituisesti - niin tyystin aikaisempien odotusten vastaisesti - että minulle ei jäänyt epäilystäkään siitä että ennen pitkää koko Eurooppa joutuisi kuohuksiin, koko fysiikka käymistilaan, kaikki järkeily ja astronomia samaan liemeen korviaan myöten.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
nopeaz 77.89 96.3%
gringohombre 72.37 96.1%
user103352 63.45 96.7%
user884875 60.35 94.7%
user636215 57.72 94.8%
user583019 54.05 90.9%
aamuelina 53.11 91.5%
wiljom 0.00 16.4%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user636215 57.72 94.8%
user103352 63.45 96.7%
user103352 61.52 96.9%
user636215 54.43 96.9%
user636215 51.15 96.5%
user103352 56.09 96.7%
user884875 60.35 94.7%
wiljom 0.00 16.4%