Kamerplanten - Elianne Roest

This quote a été ajouté par elianneroest
Ik heb een grote verslaving aan planten. Ik heb er 1, 2, 3... 27! Het is volgens veel mensen heel raar, maar ik vind het geweldig. Planten zijn kleurrijk, en levend, maar ook luchtverfrissend en stijlvol. Laatst was er echter wel iets raars, 1 van mijn planten was dood. Dat gebeurd mij nooit. Nou ja, toch weer een reden om nieuwe te kopen!

S'exercer sur cette citation


[Archivé]
Noter cette citation : N A

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
kippenok2019 72.06 93.0%
melijill 66.50 93.9%
user892912 62.27 94.7%
sannedek 59.72 94.7%
maeo 54.15 85.8%
user892912 51.20 92.7%
user533001 50.27 96.6%
markstos 49.89 96.6%

Récemment pour

Nom MPM Précision
melijill 66.50 93.9%
user533001 50.27 96.6%
sannedek 59.72 94.7%
maeo 54.15 85.8%
markstos 49.89 96.6%
user892912 62.27 94.7%
kippenok2019 72.06 93.0%
user892912 51.20 92.7%