Suuri symboli kirja - Hans Biederman

This quote a été ajouté par user636215
Buddha kuvataan useimmiten lihavana, ihramahaisena istuvana mieshahmona, jolla on kalju pää, iloisesti virnistävät kasvot ja paljas yläruumis. Tälläisia Buddhan pienoispatsaita myydään mm. lukemattomissa itäaasialaisissa posliiniesineiden kaupoissa. Kuva esittää oikeastaan myöhäisempää buddha-ruumiillistumaa, kiinalaista Mi-lofota tai intialaista Maitreyaa, joka on tuova tulevan kärsimyksestä vapautumisen ajan.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
5 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
user332882 56.69 92.8%
user884875 54.30 95.8%
user636215 53.23 97.2%
user636215 48.69 94.1%
aamuelina 40.54 85.4%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user636215 53.23 97.2%
user884875 54.30 95.8%
user332882 56.69 92.8%
aamuelina 40.54 85.4%
user636215 48.69 94.1%