Erasmus Rotterdamilainen

This quote a été ajouté par user636215
Onko olemassa houkkamaisempia houkkia kuin ne jotka kristillisen hurskauden tulinen hehku on täysin vallannut; he tuhlaavat omaisuutensa, eivät piittaa loukkauksista, alistuvat petkutettaviksi, eivät erota ystäviä vihollisista; hyvinvointi on heille kauhistus, paasto, valvominen, itku, suru ja piina ilon lähde; elämä yököttää heitä, yksin kuolema on kiehtova.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
5 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
gringohombre 66.51 93.1%
samanakin 62.55 98.4%
user884875 60.92 96.5%
user103352 53.97 95.8%
koirankoppikaakeli 47.67 90.5%
user636215 19.77 96.8%

Récemment pour

Nom MPM Précision
koirankoppikaakeli 47.67 90.5%
koirankoppikaakeli 33.03 83.7%
user103352 53.85 94.5%
user103352 53.97 95.8%
user884875 60.92 96.5%
samanakin 62.55 98.4%
samanakin 59.06 96.3%
samanakin 54.89 96.3%