Jävla John - Eva Dozzi

This quote a été ajouté par missfaxe
Ungen skriker oavbrutet, och i ögonvrån kan han se sin fru gå fram och tillbaka genom hallen med det lilla knytet över axeln. Hon klappar sonen i den blöjklädda stjärten och jollrar tröstande. Hon har vankat så där mellan köket och sovrummet sedan han kom hem, och ungen har inte skrikit mindre för det. En begynnande huvudvärk molar bakom pannan och han är trött och irriterad. Han tömmer ölglaset, tänder en cigarett och ropar: "Kan du hämta en öl till, Cyn?"

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.5 out of 5 based on 12 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
eventlogging 170.00 100%
mafuso 104.97 98.7%
eriknaslund 96.71 96.0%
frankfrallannilsson 92.95 96.6%
eindor 89.89 96.0%
manipeaci 88.23 95.7%
kitto 85.60 97.2%
fralex 81.38 98.3%
user17719 79.31 98.9%
hyperspace2000 78.93 94.3%

Récemment pour

Nom MPM Précision
jakobbq1 63.41 92.2%
jakobbq1 65.10 91.8%
json 28.22 92.9%
frankfrallannilsson 83.65 94.9%
json 19.34 88.3%
mafuso 97.39 97.3%
mafuso 99.50 97.9%
ri_ga 75.36 91.1%