Usmeno ispitivanje - Nepoznato

This quote was added by kruc1
Pri usmenom ispitivanju nemoguće je ukloniti čimbenike koji utječu na ishod ocjene, no moguće ih je smanjiti i usmjeriti. Neke mogućnosti su: unaprijed odrediti pitanja koja će biti postavljena te elemente koje odgovor treba sadržavati da bi bio ispravan, paziti da svi ispitanici odgovore na isti broj pitanja u sličnom vremenu, da svima pitanja obuhvate isto gradivo i sl.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
1 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
nightdevil 125.85 94.9%
josipgojak 112.81 97.7%
mentoly 81.37 96.6%
davbuz 77.86 98.4%
iki98 77.83 92.6%
koutypin 61.47 93.7%
housemousealex 59.92 94.0%
siroliver 56.56 92.8%
kruc1 55.32 95.9%
user64681 54.88 96.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
mentoly 81.37 96.6%
user71102 40.58 95.4%
user71102 39.67 93.5%
user69828 45.86 98.4%
user69828 43.50 96.6%
user69828 43.15 97.1%
user69828 38.88 94.0%
user69828 38.73 92.8%