Sisavci - Nepoznato

This quote was added by kruc1
Prvi sisavci su se razvili tijekom srednjeg doba Zemljine prošlosti. Bili su manje životinje i takvi su ostali sve do nestanka dinosaura i nastupanja ledenih doba koje su mogli preživjeti zahvaljujući stalnoj tjelesnoj temperaturi. Nakon toga se sisavci počinju razvijati.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mentoly 79.83 98.2%
koochan 74.05 97.1%
kruc1 65.77 99.3%
user85683 65.15 96.1%
lakiozoon 65.11 97.1%
user60533 63.56 95.4%
housemousealex 61.65 95.8%
callisto 58.15 94.1%
siroliver 57.98 95.1%
inoz 52.74 95.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
user737673 49.22 99.3%
user895532 45.12 92.2%
user98174 37.65 80.5%
luneus 23.55 75.5%
user91501 27.27 88.7%
user90270 30.70 91.9%
user90270 37.31 97.5%
user90270 26.46 89.8%